Fragmenty z koncertów | Live


Katowice NOSPR 2015


Szczawno Zdrój 2015


Szczawno Zdrój 2014


Wawer 2013


Wałbrzych 2013


Kielce 2012


Pyongyang 2011


Praga 2011


Rzeszów 2010
© Katarzyna Duda 2018